Ürünler

Protamin

Reçeteli

• PROTAMİN infüzyonluk çözeltidir ve hemostatikler/ antihemorajikler olarak bilinen kanamayı durduran ilaç grubuna  dahildir.

• PROTAMİN, aşağıdaki durumlarda kanamaya neden olan heparinin inaktive etmek amacıyla kullanılır:

- Kalbin pompa fonksiyonunun ve akciğerlerin gaz değişimi (solunum) fonksiyonlarının geçici olarak vücut dışındaki mekanik cihazlar tarafından üstlenildiği kardiyopulmoner bypass (Ekstrakorporeal dolaşım)

- Vasküler (damar) müdahale işlemleri ve cerrahide

- Böbrek yetmezliği destek tedavilerinde heparine bağlı kanama veya Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu (ECMO)