Ürünler

Cibadrex

Reçeteli

Benazepril / hidroklorotiyazid Renin-anjiyotensin sistemi (RAS) üzerine inhibitör etkisinden dolayı benazepril, hidroklorotiyazid ile sinerjik etki gösterir; diüretiğin RAS üzerindeki aksi yönde regülatör stimülasyonunu bloke ederek kan basıncını düşürür. Renin-anjiyotensin sisteminin hidroklorotiyazid ile aktivasyonu kan basıncını anjiyotensin II konsantrasyonuna daha bağımlı kılarak benazeprilin etkinliğini artırır.Kontrollü klinik çalışmalarda, benazepril ve hidroklorotiyazid kombinasyonunun plazma renin aktivitesi üzerine aditif stimülan ve aldosteron üzerine aditif inhibitör etkisi olduğu gösterilmiştir. Klinik çalışmalarda, günde bir kez verilen en düşük dozlu Cibadrex kombinasyonunun (5/6.25 mg) hafif ve orta şiddette hipertansiyonu olan hastaların büyük çoğunluğunda kan basıncını kontrol altına aldığı ve bu tür hastalarda günde bir kez alınan 10/12.5 mg Cibadrex kombinasyonunun kan basıncını klinik olarak önemli oranda azalttığı gösterilmiştir.